Biologische tuinderij Korenblik ligt in het mooie landelijke gebied tussen Warnsveld en Vorden en grenst aan het natuurgebied het Waliën. Het bedrijf ligt op een "oude kampgrond": dat wil zeggen een dikke laag zwarte, humusrijke grond. Het eeuwenlang opbrengen van heideplaggen door vroegere bewoners heeft deze laag gevormd.

 Tuinder Wim Schoemaker is rond 1990 begonnen met een halve hectare tuinbouw op het ouderlijk bedrijf. Rond 1996 is de overige grond & bedrijfsgebouwen overgenomen en heeft Wim het bedrijf omgeturnd naar een biologisch tuinbouwbedrijf. De totale oppervlakte van de het land bedraagt zo'n 12 hectare (zowel eigendom als pacht).


Er worden verschillende soorten groenten en aardappelen geteeld en in het zomerseizoen is er de specialiteit van Korenblik: overheerlijke aardbeien.

Naast het tuinbouwbedrijf hebben we een boerderijwinkel die op vrijdag en zaterdagochtend geopend is.

Ook is er een veestapel bestaande uit ongeveer 16 stuks zoogkoeien (rassen: Limousine en MRIJ) die worden gehouden voor de vleesvoorziening.
 Het vee is in de zomer buiten en in de winter in de potstal. De potstalmest die weer als bemesting op het land wordt gebracht zorgt ook weer voor het aantrekken van vele vogels en insecten. De verscheidenheid aan bodemleven zorgt gezamenlijk voor een evenwichtig voedingsklimaat voor de gewassen. Op verschillende manieren wordt op Korenblik gewerkt volgens de kringloopgedachte.

De afzetkanalen van de producten zijn:

- verkoop vanuit de eigen boerderijwinkel;  
verkoop via winkels in de omgeving;  
- landelijk via groothandels Udea, Estafette Odin en Naturelle;
- regionaal via
 Willem en Drees;
- regionaal via DistrEko.
                      

Een belangrijke schakel in de regionale afzet is DistrEko, een distributiebedrijf dat is ontstaan uit de Biologische Productenvereniging Achterhoek (BPA). De BPA bestaat al sinds 1996 en Wim Schoemaker is één van de initiatiefnemers geweest van dit collectief. Het motto van de vereniging is "Direct van het Land naar de Klant". Zo'n 15 biologische bedrijven zijn aangesloten bij de BPA.
 Onderling worden er ook teeltplannen en -afspraken gemaakt zodat er onderling telkens een groot en divers aanbod van verse producten is (dit heeft een mooie en versterkende werking in de regio).

Uiteraard beschikken we over geldige certificering van Skal en dragen alle producten het biologische keurmerk.

Sinds juni 2013 is er een installatie van zonnepanelen gerealiseerd op het dak van één van de wagenloodsen. Hiermee kunnen we de energie die we zelf verbruiken ook weer opwekken. Ook rijdt er al een elektrische tractor rond waarmee we licht werk (zoals schoffelen) kunnen doen.

Dan nog iets over de geschiedenis van de boerderij. Van oudsher was het voorhuis van de huidige woonboerderij Korenblik een koetshuis dat dienst deed voor een nabij gelegen landhuis en bijbehorende graanspieker (een gefortificeerde plek waar vroeger graan werd opgeslagen). De naam Korenblik is hier van afgeleid.  
Pas veel later is er een deel aangebouwd en zijn de overige stallen en gebouwen verrezen die nu gezamenlijk het boerenbedrijf vormen.


 

 

 

 

Welkom op de website van de biologische boerderij Korenblik !

 

 

copyright © 2017 - boerderijkorenblik.nl